Finantseerimine


Pakume liisingut. Paremini! 

Äritegevuseks vajalik tehnika tasub alati soetada liisinguga. Meilt saad sobiva liisingulahenduse tööks vajalike seadmete finantseerimiseks. Meie pädevuses on teile parimate liisingulahenduste pakkumine, sidudes need teiste sobivate teenustega ühtseks ja mugavaks terviklahenduseks.
 
Töötame selle nimel, et olla eelistatuim liisingupartner. Soovime olla innovaatoriks teiste liisingut ja konsultatsiooniteenust pakkuvate ettevõtete seas. Oleme kliendikesksed, professionaalsed ja osutame teenust südamega. Meie klientideks on ettevõtted, omavalitsused ja riigiasutused ning sõlmime üle kuuesaja tehingu aastas.


Meie aitame teil olla edukamad!
 
Meie tegevusmudel:
  • vabadus valida – teie valite omale sobiva liisitava vara;
  • parim lahendus – pakume teile parima liisingulahenduse;
  • ühtne mudel – meiega sõlmitud lepingute liisinguperiood algab vara üleandmisele järgnevast kvartalist, kuid tasu eest on kliendil õigus kasutada vara üleandmise hetke ja liisingperioodi alguse vahelisel ajal;
  • kindlus kindlustusest – tehinguga kaasneb kohe kõikide liisinguvarade kindlustamine;
  • pidev ülevaade – varahaldusbaasi kaudu anname ülevaate liisitud varadest ja nendega seotud kuludest;
  • professionaalne tugi – nõustame teid kõigis liisingut puudutavates küsimustes;
  • mitu võimalust – valides kasutusliisingu on lepingu lõppedes võimalus liisinguperioodi pikendada või vara välja osta.

Küsige pakkumist ja veenduge ise
 
Rauno Usberg
Finantseerimise konsultant
Tel: +372 5698 9611
rauno.usberg@fusion.ee